• Etusivu /
 • Ohjeet /
 • Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla? - Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

angle-left Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

Mitä ja kenelle tarkoitettua toimintaa voi ilmoittaa?

Kotoutumista tukevalla toiminnalla tarkoitetaan maahan muuttaneille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa, esimerkiksi kielikerhoja ja vertaisryhmiä.  Matalan kynnyksen toiminta voi olla myös esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille tai väkivaltaa kohdanneille tarkoitettua omakielistä tukea ja toimintaa. 

Lisäksi palvelussa voi ilmoittaa kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa, joka huomioi erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevat sekä heikosti suomea tai ruotsia puhuvat.

Kotoutumista tukevana toimintana ilmoitetaan myös:

 • Heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitettu vapaaehtoistoiminta. Muita avoimia vapaaehtoistehtäviä ei voi ilmoittaa palvelussa. Huomioi, että maahan muuttaneiden tukemiseen valmentavat vapaaehtoistoiminnan koulutukset ilmoitetaan Tapahtumat ja koulutukset työntekijöille ja vapaaehtoisille -osiossa.  
 • Heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitetut koulutukset ja kurssit (esimerkiksi digitaitokurssit). Koulutukset ja kurssit voivat olla myös omakielisiä.
 • Maahan muuttaneille suunnatut tapahtumasarjat (esimerkiksi tutustumiskäynnit, vierailut ja retket). Palvelussa ei voi ilmoittaa yksittäisiä maahan muuttaneille suunnattuja tapahtumia, mutta useamman tapahtuman voi koota samalle toimintailmoitukselle tapahtumasarjaksi. 

Mitä ovat eri toimintamuodot?

Millaista toimintaa voi ilmoittaa?

Palvelussa ilmoitettavan toiminnan tulee olla:

 • Kaikille avointa, vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, matalan kynnyksen toimintaa: toiminta voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, mutta osallistuminen ei saa olla rajattu siten, että sitä varten tarvitaan esimerkiksi viranomaisen lähete.
 • Syrjimätöntä: kohtelee osallistujia yhdenvertaisesti. Toiminta ei saa luoda vastakkainasettelua väestönosien välille vaan sen tulee edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Kotoutumista tukeva toiminta

 • antaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • edistää hyvinvointia ja toimintakykyä
 • edistää vuorovaikutusta maahan muuttaneiden sekä ympäröivän yhteiskunnan ja vastaanottavan yhteisön välillä.
 • tukee verkostojen rakentamista.

Mitä toimintaa ei voi ilmoittaa?

Palvelussa ei voi ilmoittaa

 • viranomaispalveluita ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvia palveluita.
 • toimintaa, joka ei ole avointa kaikille vaan siihen osallistumiseen tarvitaan esimerkiksi viranomaisen lähete.
 • koulutusta, joka johtaa tutkintoon tai voidaan kotoutumislain (§24) mukaisesti hyväksyä TE-toimistossa omaehtoisiksi opinnoiksi. Osallistujan toimeentuloon sidottua koulutusta ei voida katsoa matalan kynnyksen toiminnaksi, johon osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 • kaupallista toimintaa. Toimintaan osallistumisesta voi kerätä kohtuullista osallistumis- tai materiaalimaksua, mutta tavoitteena ei saa olla taloudellisen voiton tavoittelu.
 • poliittista tai uskonnollista toimintaa. Ilmoittava organisaatio voi kuitenkin olla taustaltaan poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut.

Palvelussa ei voi myöskään ilmoittaa muille kuin heikosti suomea tai ruotsia puhuville tarkoitettuja vapaaehtoistehtäviä eikä maahan muuttaneille tarkoitettuja yksittäisiä tapahtumia. Useamman tapahtuman voi kuitenkin koota samalle toimintailmoitukselle tapahtumasarjaksi.

HUOM! Esimerkiksi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksiin liittyviä opintokokonaisuuksia voidaan ilmoittaa palvelussa, mikäli ne ovat avoimia ja eri toimijat voivat ohjata niihin osallistujia.

Kenen järjestämää toimintaa voi ilmoittaa?

Palvelussa voi ilmoittaa seuraavien organisaatioiden järjestämää toimintaa:

 • rekisteröityneet yhdistykset
 • rekisteröityneet säätiöt
 • kunnat
 • kuntayhtymät
 • oppilaitokset
 • evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat
 • muut rekisteröityneet uskonnolliset yhdyskunnat
 • osuuskunnat
 • yritykset
 • kauppakamarit.

Yritykset ja osuuskunnat voiva ilmoittaa ainoastaan maksutonta toimintaa palvelussa.

Jotta voit ilmoittaa kotoutumista tukevaa toimintaa, sinun täytyy rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Jos omaa organisaatiotasi ei löydy rekisteröitymissivulta, sinun täytyy rekisteröidä myös organisaatiosi. Älä rekisteröi organisaatioksi hanketta. Rekisteröi hanketta hallinnoiva organisaatio. Kun rekisteröit uuden organisaation palveluun, sinusta tulee organisaation pääkäyttäjä.

Mitkä ovat palveluun rekisteröityneen organisaation pääkäyttäjän tehtävät?