Mitä ovat eri toimintamuodot? - Mitä ovat eri toimintamuodot?

angle-left Mitä ovat eri toimintamuodot?

Kielikerhot ja kielikurssit – Kielikerhot ja kielikurssit ovat matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, joka tähtää suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. Kielikerhoissa ja kielikursseilla ei voi opiskella päätoimisesti. Ne eivät myöskään johda tutkintoon.

Kohtaamispaikat – Kohtaamispaikat ovat avoimia tiloja, joissa järjestetään toimintaa. Paikoissa voi tutustua muihin ihmisiin, esimerkiksi oman alueen asukkaisiin.

Koulutukset ja kurssit heikosti suomea tai ruotsia puhuville – Koulutuksia ja kursseja järjestetään eri teemoista. Niihin voi osallistua, vaikka suomen tai ruotsin kielen taito olisi heikko. Nämä koulutukset ja kurssit eivät ole kielikursseja. Niissä ei voi opiskella päätoimisesti. Ne eivät myöskään johda tutkintoon.

Leirit ja retket – Leirit ja retket ovat lyhyitä jaksoja, joissa on paljon toimintaa.  Ne sisältävät vierailu- ja tutustumiskäyntejä. Leireillä majoitutaan yleensä leiripaikalla.

Läksykerhot – Läksykerhot ovat toimintaa, jossa tuetaan koululaisia tai opiskelijoita kotitehtävien tekemisessä.

Mentorointi – Mentorointi on toimintaa, jossa kokenut mentori neuvoo ja tukee kokemattomampaa henkilöä tai ryhmää yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Neuvonta ja ohjaus – Neuvonta ja ohjaus voi olla joko yksilöohjausta tai neuvontapiste, josta saa ohjeita ja apua. Tämä toimintamuoto sisältää myös matalan kynnyksen tuki- ja kriisikeskukset.

Sovittelu – Sovittelu on toimintaa, jossa puolueeton ja ulkopuolinen sovittelija tukee erimielisyyksien tai konfliktin osapuolia, jotta he löytävät tilanteeseen yhteisiä ratkaisuja. Ratkaistu lähtevät osapuolten tarpeista. Ne ovat sellaisia, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua.

Vapaaehtoistoiminta heikosti suomea tai ruotsia puhuville – Tämä vapaaehtoistoiminnan muoto on toimintaa, jossa heikosti suomea tai ruotsia puhuvat voivat toimia vapaaehtoisina.

Verkossa ja puhelimessa tapahtuva toiminta – Toimintaa voidaan järjestää myös verkossa tai puhelimen kautta. Tällainen toiminta ei ole sidottu fyysiseen paikkaan, vaan siihen voi osallistua internetissä tai puhelimessa.

Vertaistoiminta – Vertaistoiminta on vastavuoroisuuteen perustuvaa, ohjattua toimintaa. Se on tarkoitettu samassa elämäntilanteessa oleville tai samanlaisen identiteetin omaaville henkilöille. Toiminnassa osallistujia ohjataan suunnitelmallisesti keskustelun avulla.

Ystävätoiminta – Ystävätoiminta on toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisten suhteiden kehittyminen ja uusien ystävien saaminen. Ystävätoiminta sisältää myös kummi- ja tukihenkilötoiminnan.