Mitä ovat eri toimintamuodot? - Mitä ovat eri toimintamuodot?

angle-left Mitä ovat eri toimintamuodot?

Kielikerhot ja -kurssit – matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, joka tähtää suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. Ei päätoimisia opintoja tai tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kohtaamispaikat – avoimia tiloja, joissa on työntekijöiden tai vapaaehtoisten järjestämää toimintaa ja joissa voi tutustua muihin ihmisiin, esimerkiksi oman alueen asukkaisiin.

Koulutukset ja kurssit heikosti suomea tai ruotsia puhuville – eri teemoihin liittyviä koulutuksia ja kursseja, joihin voi osallistua, vaikka suomen tai ruotsin kielen taito olisi heikko. Ei kielikursseja. Ei päätoimisia opintoja tai tutkintoon johtavaa koulutusta.

Leirit ja retket – lyhytkestoisia ja intensiivisiä toiminnan jaksoja. Leireihin kuuluu useimmiten majoittautuminen leiripaikalla. Sisältää vierailu- ja tutustumiskäynnit.

Läksykerhot – toimintaa, jossa tuetaan koululaisia tai opiskelijoita kotitehtävien tekemisessä.

Mentorointi – toimintaa, jossa kokenut mentori neuvoo ja tukee kokemattomampaa henkilöä tai ryhmää yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Neuvonta ja ohjaus – yksilöohjausta tai neuvontapiste, josta saa ohjeita ja apua. Sisältää myös matalan kynnyksen tuki- ja kriisikeskukset.

Sovittelu – toimintaa, jossa puolueeton ja ulkopuolinen sovittelija tukee erimielisyyksien tai konfliktin osapuolia löytämään heidän tarpeistaan lähteviä yhteisiä ratkaisuja, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua.

Vapaaehtoistoiminta heikosti suomea tai ruotsia puhuville – toimintaa, jossa heikosti suomea tai ruotsia puhuvat voivat toimia vapaaehtoisina.

Verkossa ja puhelimessa tapahtuva toiminta – toimintaa, joka ei ole sidottu mihinkään fyysiseen paikkaan vaan siihen voi osallistua internetissä tai puhelimessa.

Vertaistoiminta – vastavuoroituuteen perustuvaa, ohjattua toimintaa samassa elämäntilanteessa oleville tai samanlaisen identiteetin omaaville henkilöille. Toiminnassa osallistujia ohjataan löytämään keskinäinen vertaisuus suunnitelmallisesti keskustelun avulla. 

Ystävätoiminta – toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisten suhteiden kehittyminen ja uusien ystävien saaminen. Sisältää myös kummi- ja tukihenkilötoiminnan.