Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelua ylläpitää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Ota yhteyttä, jos sinulla on palvelun kehittämiseen tai käyttäjätukeen liittyvää asiaa, haluat järjestää kotoutumisentukena.fi-koulutuksen verkostossasi/yhteisössäsi tai sinulla on jokin muu yhteistyöidea: 

kotoutumisentukena(at)ely-keskus.fi

Elina Kutramoinen
Koordinaattori / Uudenmaan ELY-keskus

Jos sinulla on kysyttävää palvelussa olevien ilmoitusten sisällöstä, ota yhteyttä toiminnan ilmoittaneeseen organisaatioon.